Modelářství a elektronika

  Modely

Elektronika

  Různé

Startbox

Tento malý a pohotový startbox jsem si sestavil proto, abych nemusel na místo startu v průběhu letového dne tahat celý můj velký letecký kufr. Kromě napájení žhavení, napájí i startér a je upraven i jako zdroj pro akuvrtačku s napětím 7,2V.

Napájení celého přístroje zajišťuje obyčejná sada letových akumulátorů 8xSCR1700 + 2 články napevno nainstalované. Modul žhavení je zapojen s obvodem MAX724, mnohokrát publikované v modelářské literatuře, výstup je doplněn o proudový bočník s ampérmetrem.

Elektrické schéma modulu žhavení , osazení desky plošných spojů , stažení souboru desky pl. spojů - Corel 9/zip

Fotografie přístroje

        

Záměrně neuvádím přesné rozměry krabičky do které je Startbox sestaven, protože není běžně k sehnání ( je z nějakého laboratorního přístroje ), a každý má stejně jiné možnosti a představy, kam žhavení zabuduje.